Pitna voda za normalno in zdravo življenje posameznika

Dandanes si ljudje življenja brez vode praktično ne predstavljamo več. Vsem je zelo dobro znano, da je kar 70 % človeškega telesa sestavljenega iz vode. Voda je gonilo človeštva, saj bi brez nje zagotovo zelo hitro izumrli.

Odrasel človek na dan more spiti vsaj 2 litra vode. Priporočljivo je, da se vodo zaužije že takoj zjutraj, saj tako prebudi telo in organe. Posledično je pitna voda izrednega pomena, zato je potrebno tudi skrbeti za okolje, saj bo le tako pitna voda vedno na voljo, predvsem pa bo užitna in zdrava.

Lastnosti pitne vode

Da bi bila voda pitna, je potrebno izpolnjevanje kar nekaj kriterijev, ki so zdravstveno določeni. Torej, pitna voda je voda, ki v naravnem ali predelanem stanju ustreza popolnoma vsem predpisanim mejnim vrednostim po veljavnih predpisih, ki so bili določeni.

Pravilnik glede pitne vode je bil sestavljen iz strokovnjakov na tem področju, ki so delali dolgoletne in natančne študije. V samem pravilniku je pitna voda opredeljena kot voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, ki je namenjena uživanju oziroma pitju , kuhanju, pripravi in pranju hrane ali kakršni koli drugačni gospodinjski uporabi, ne glede na njen izvor in ne glede na to, ali prihaja iz vodovodnega omrežja ali pa cisterne.

Trdota pitne vode je eden od dejavnikov, ki vplivajo na njeno kvaliteto

Okus vode je pogojen s tem, kako trda je sploh voda, ki jo uživate. Pitna voda nikakor ne sme biti pretrda ali pa celo premehka. Trdota same vode je sestavljena iz dveh trdot, in sicer iz začasne trdote, ki se imenuje tudi karbonatna trdota, in trajne trdote oziroma nekarbonatne trdote.

Da bi bila voda čim bolj pitna je priporočljivo na nekaterih mestih vodo prekuhavati. S prekuhavanjem vode se odstranijo škodljivi delci in je tako bolj primerna za samo uživanje. V nekaterih predelih sveta je pitna voda še vedno zelo velik problem.