Kaj je elektroerozija?

Veliko ljudi se prvič sreča z izrazom elektroerozija. Gre za postopek obdelave kovin, pri katerem se poslužujemo iskrenja oziroma električne energije. Potrebna sta obdelovanec, ki prevaja elektriko, in elektroda – med njima pa se na tisoče krat na sekundo vzpostavi in sprosti električni tok. Na tak način se povzroči raztaljenje in uparjevanje materiala na mestu, kjer se zgodi razelektritev. Postopek se vrši v dielektrični tekočini, ki se jo dovaja pod pritiskom na mesto, ki ga obdelujemo. Obdelovanec se pri tem ohlaja, odvzeti delci pa se odvajajo. Med obdelavo dielektrika se slednjega hladi v hladilni enoti, odvzeti delci pa se ujemajo v filtre. Elektroerozija je postopek, s katerim obdelujemo kovine – je zelo natančna in moderna metoda obdelave ter je ekološko čista. Zanjo potrebujemo le malo energije, doseženi rezultati pa so visoki. Negativnih vplivov okolje ne beležimo pri uporabi te metode.

Kdo drug bi vam lahko razložil tudi, da je elektroerozija eden od pojavov, ki spada med bolj kompleksne. Obdelavo vršimo ob uporabi dveh elektrod, poteka pa v dielektrični tekočini. Delčki materiala odstopijo zaradi razelektrenja med elektrodama – ena od njiju predstavlja orodje, druga pa obdelovanca. Elektrodi se ob tem obrabljata. Pri orodju v času iskrenja opazimo enakomerno spuščanje. Tok ima obliko impulzov z jakostjo, frekvenco in dolžino, ki jo lahko spreminjamo po želji.

Spregovorimo še o odnašanju materiala pri iskrenju. Ob tem postopku se elektroda, ki predstavlja orodje, z enakomerno hitrostjo premika v smeri obdelovanca. Na mestu trenutno najkrajše razdalje pride do preskoka iskre in eksplozivnega uparjanja delca materiala. Center iskre ima temperaturo od šest tisoč do enajst tisoč stopinj Celzija. Dielektrična elektroda ima hladilni učinek, zaradi tega pa se material, ki smo ga erodirali, strdi in se odvede v formi manjših kroglic, skupaj z dielektrično tekočino. Slednja poviša tudi koncentracijo energije, ki je prisotna v prostoru med elektrodama. Ob tem je učinek razelektrenja večji. Elektroda, ki predstavlja orodje, je v stanju vibriranja – v praksi se je izkazalo, da na tak način zagotovimo bolj natančno obdelavo. Olajšana je namreč izmenjava dielektrične tekočine, odrezki se bolje odvajajo, boljše je tudi hlajenje.

Elektroerozija je torej kompleksen pojav in zelo uporabna metoda obdelave kovin. Sodi med nekonvencionalne vrste obdelave. Pri njej se odnaša material zaradi mešanega učinka toplotne in električne energije. Znanost pa vse bolj napreduje in odkriva nove in nove vidike, ki jihlahko ponudi elektroerozija. Vsako leto tako spoznamo kakšno področje več, na katerem bi lahko s pridom uporabili to specialno metodo.